Klobouky se nesmí prát ani chemicky čistit. Pokud se váš klobouk zašpiní, použijte a
vlhkým hadříkem jej očistěte a vytvarujte zpět do původního tvaru. 
Dovolit vysušit. Plstěné klobouky lze také lehce kartáčovat měkkým kartáčem. Na
umístěte klobouk na plastovou hlavu nebo někde rovně s
okraj jeho okraje. To je zvláště důležité pro široký okraj
klobouky Pokud klobouky nepoužíváte, měly by být chráněny
z prachu a uloženy v krabici nebo skříňku. 
Klobouky nejsou voděodolné. Pokud váš klobouk navlhne, otočte jej vzhůru nohama a nechte jej řádně osušte. 
Uvědomte si, že letní nebo formální slaměné klobouky nemohou odolávat vodě.