Turbany a čelenky ze spolupráce MICHÆTT s časopisem InConcept.